......... busy Kraków-Dobczyce i Dobczyce-Kraków ...

 

KRAKÓW - DOBCZYCE

OKEJ BUS

PONIEDZIAŁEK - PIˇTEK
5.50, 6.25, 6.35R, 6.55, 7.30R, 7.40, 8.00, 8.30R, 8.50, 9.10, 9.30R, 9.55, 10.05R, 10.25R, 10.50, 11.05W, 11.35, 11.45R, 12.15, 12.40R, 13.10, 13.25W, 13.50, 14.05R, 14.25, 14.50R, 15.05, 15.40R, 16.10, 16.35, 16.50, 17.10, 17.35R, 17.55, 18.15, 18.25W, 18.40, 19.10R, 19.25, 19.55, 20.10W, 20.30, 20.55, 21.30, 21.50, 22.05R

SOBOTA - NIEDZIELA

6.00, 6.30R, 6.40W, 7.00W, 7.35, 7.50R, 8.10, 9.00, 9.10R, 9.50W, 10.10, 10.30, 10.40R, 11.00, 11.10W, 12.00, 12.20R, 12.30, 13.30, 13.45W, 13.50R, 14.40, 15.00W, 15.30, 15.45R, 16.40, 17.00W, 17.20R, 17.40, 17.55W, 18.15, 18.30R, 19.30, 19.50W, 20.20R, 21.00, 21.15W, 21.50

W - kurs do Wiśniowej
R - kurs do Raciechowic

DAR-BUS


PONIEDZIAŁEK - PIˇTEK
5.40, 5.55A, 6.15, 6.40, 6.40A, 7.00A, 7.20, 7.25A, 7.50, 8.20, 8.20A, 8.35A, 8.50, 8.55A, 9.15A, 9.30, 10.00, 10.20A, 10.30A, 10.35, 10.50A, 11.00, 11.40A, 11.50, 12.00A, 12.20, 12.55A, 13.00, 13.15A, 13.30, 13.40A, 14.00, 14.20, 14.30A, 15.00, 15.00A, 15.20A, 15.30, 15.55, 15.55A, 16.15A, 16.30, 16.50, 17.15A, 17.30, 17.40A, 17.50, 18.05A, 18.20, 18.40A, 19.00, 19.10A, 19.30, 19.55A, 20.00, 20.20A, 20.40, 20.50A, 21.20, 22.05A

SOBOTA - NIEDZIELA
6.15, 6.40A, 7.10X, 8.00, 8.30, 8.55A, 9.30X, 10.40, 10.50A, 11.40, 12.00A, 12.40X, 13.40, 13.40A, 14.20, 14.30A, 15.00X, 16.00, 16.15A, 16.50, 17.15A, 17.30X, 18.20, 19.10, 19.55A, 20.20X, 21.20

A - kurs przez Aleje
X - kursuje w święta
X - kursuje w Wigilię, Boże Narodzenie i Wielkanoc
......przyznam się, że z tych X-ów to ja nic nie rozumiem, ale tak napisali......


DOBCZYCE - KRAKÓW

OKEJ BUS

PONIEDZIAŁEK - PIˇTEK
4.45, 5.15W, 5.30R, 5.50, 6.15, 6.35, 7.00, 7.30R, 7.50R, 8.05, 8.25R, 8.50, 9.00R, 9.30, 9.55, 10.05R, 10.35, 10.55, 11.15R, 11.40R, 12.10, 12.40R, 12.55, 13.05, 13.30, 14.00R, 14.25, 14.40R, 15.10, 15.35, 15.50R, 16.00, 16.40, 17.00, 17.15, 17.30R, 17.40R, 18.00, 18.35, 19.00, 19.30, 19.45R, 20.15, 20.30, 20.50

SOBOTA - NIEDZIELA
5.00, 5.15W, 5.35R, 6.05W, 6.30, 6.45R, 7.00, 7.45, 8.00R, 8.20W, 8.45, 9.00, 9.20, 9.35R, 10.05, 11.00, 11.15R, 11.30, 11.55W, 12.20, 12.35R, 13.05W, 13.30, 14.00, 14.20R, 15.00, 15.55W, 16.05R, 16.30, 16.45W, 16.55, 17.10R, 18.00, 18.40W, 19.15R, 19.40W, 20.00, 20.50

W - kurs z Wiśniowej
R - kurs z Raciechowic

DAR-BUS

PONIEDZIAŁEK - PIˇTEK
4.40, 4.50A, 5.10, 5.25A, 5.40, 5.55A, 6.05, 6.10A, 6.35, 6.50, 7.05A, 7.15A, 7.20, 7.40A, 8.00, 8.10A, 8.30A, 8.50, 9.10, 9.20A, 9.30, 9.50A, 10.00, 10.25A, 10.50A, 11.10, 11.35A, 11.50, 12.00A, 12.10, 12.30A, 12.40, 13.10, 13.10A, 13.30A, 13.45, 14.10, 14.20A, 14.35A, 14.40, 15.05A, 15.20, 15.50, 16.00A, 16.15A, 16.20, 16.30A, 16.40, 17.05A, 17.10, 17.50, 18.05A, 18.20, 18.25A, 18.50, 19.00A, 19.20, 19.30A, 20.10, 20.50A

SOBOTA - NIEDZIELA
5.10, 5.25A, 6.05X, 6.50, 7.20, 7.40A, 8.20X, 9.30, 9.50A, 10.30, 10.50A, 11.10X, 12.10, 12.30A, 13.00, 13.10A, 13.40X, 14.50, 15.05A, 15.30, 16.15A, 16.20X, 17.00, 18.10, 18.25A, 19.00X, 20.20

A - kurs przez Aleje
X - kursuje w święta
X - kursuje w Wigilię, Boże Narodzenie i Wielkanoc
......przyznam się, że z tych X-ów to ja nic nie rozumiem, ale tak napisali......AKTUALNOŚĆ ROZKŁADÓW
OKEJ BUS - aktualny na dzień 1 styczeń 2004
DAR-BUS - aktualny na dzień 1 styczeń 2004
stat4u